Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Rett til videregående opplæring

Rett til videregående opplæring

 

Alle som ikke har fullført eller benyttet seg av retten til videregående opplæring som ungdom, har rett til gratis videregående opplæring som voksne fra og med det året de fyller 25 år.

 

 

Hva innebærer retten til videregående opplæring?
• Du har rett til videregående opplæring som fører fram til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller kompetanse på lavere nivå.
• Du har rett til opplæring som er tilrettelagt for voksne, på voksnes premisser.
• Du har rett til en opplæring som er tilpasset dine egne behov og din egen livssituasjon.
• Du kan få ordinær videregående opplæring som bygger videre på dine egne kunnskaper og erfaringer.
• Du kan få ordinær videregående opplæring hvis det er ledig plass.
• Du har rett til å få avkortet opplæringsløpet på bakgrunn av din egen realkompetanse.

Hvor får du opplæring?
Fylkeskommunen har ansvar for å tilby videregående opplæring for voksne. Ta kontakt med din nærmeste videregående skole for nærmere informasjon og veiledning.

Hva koster det?
Opplæringen er gratis, men du må selv dekke utgifter til evt. reise. Du kan søke Statens lånekasse for utdanning om stipend og/eller lån til dekning av livsopphold og materiell.
 
Rett til å få vurdert realkompetanse
Realkompetanse er all formell og uformell kompetanse en voksen har i forhold til ønsket utdanning.  Realkompetansen kan gi deg en kortere vei mot målet.
Voksne som har rett til videregående opplæring, har også rett til å få vurdert sin realkompetanse, enten de søker opplæring eller ikke. Har du fått vurdert realkompetansen, har du også en rett til å få utstedt et kompetansebevis. Du kan enten få godkjent et helt  fag, eller du kan få godkjent deler av faget. Det gis ikke graderte karakterer, bare betegnelsen godkjent.
Om du søker opplæring, vil realkompetansevurderingen danne grunnlaget for å planlegge det videre opplæringsløpet ditt. Du vil dermed vite hvilke deler av faget du har fått godkjent, og hvilke deler du trenger mer opplæring i. Godkjent realkompetanse er likeverdig med bestått.

Hvordan får jeg vurdert realkompetansen?
Du må søke på www.vigo.no.
Vurderingen av kompetansen din blir foretatt av en fagperson innen det aktuelle faget. Du deltar selv med en egenvurdering og en samtale med fagpersonen.
De videregående skolene kan gi veiledning og informasjon, både før du setter i gang og underveis i prosessen.

Hva koster realkompetansevurderingen?
Har du som voksen rett til opplæring, er realkompetansevurderingen gratis. Fylkeskommunen kan imidlertid kreve betaling fra voksne uten rett.  Aetat, trygdeetaten og kommunene betaler realkompetansevurdering for personer som de henviser.
 
Vis hva du kan
Yrkesprøving er en metode som gir en voksen mulighet til å vise sine kunnskaper og ferdigheter gjennom praktisk utøvelse av et yrke eller fagfelt.
Yrkesprøving starter med et intervju der bakgrunn, utdanning, arbeidserfaring, språkferdigheter (minoritetsspråklige søkere) og målsetting blir kartlagt.
Deretter blir det gjennomført et fagintervju og en vurdering av de praktiske ferdighetene. Etter vurderingen får du kompetansebevis på godkjente mål og tilbud om eventuell restopplæring.

Yrkesprøving gjelder kun under visse forutsetninger.


Utskriftsvennlig versjon