Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Ressurssenter > Kurs > Kurs i praktisk engelsk

Kurs i praktisk engelsk

Hemne ressurssenter ønsker i samarbeid med Hemne næringsforum å tilby et kurs i praktisk engelsk for næringslivet. Kurset legger mest vekt på det muntlige. God og nyttig oppfriskning for deg som ikke har praktisert engelsk på en stund. For deg som har enkle basiskunnskaper i engelsk og føler at dette ikke er nok. Det forventes forkunnskaper tilsvarende grunnskolenivå. Du forstår det meste av det som blir sagt, men synes det er vanskelig å uttrykke deg på engelsk. Kurset gir deg språklig selvtillit slik at du kan komme deg over den første terskelen. Kurset har
fokus på det muntlige, og du får et utvidet ordforråd du kan ta i bruk umiddelbart. Det blir ingen presentasjoner foran de andre deltakerne. Vi tar forbehold om nok antall deltakere.


Varighet: 15 klokketimer, fordelt på 5 kurskvelder.


Kurspris: Kr 3 000,- per deltaker


Kurskvelder: mandager fra kl. 17.00-20.00
mandag 27. februar
mandag 6. mars
mandag 13. mars
mandag 20. mars
mandag 27. mars


Hvis mandager passer dårlig, kan vi bli enige om en annen ukedag


Sted: Hemne videregående skole


Instruktør: Louise Rennemo


Kurset vil ha følgende innhold:
Daglig muntlig kommunikasjon opp mot kunder og forretningsforbindelser. Nedenfor følger en beskrivelse av mulige temaer for kurset, men vi vil tilrettelegge kurset ut fra kursdeltagernes ønsker og behov.


Hvordan ta imot ulike henvendelser og besvare spørsmål på engelsk
• Vær forberedt på de vanligste spørsmålene
• Bli oppmerksom på din stemmebruk og hvordan du fremstår

Slik kontrollerer du at du har oppfattet navn, tall og beskjeder riktig
• Telefonengelsk: Ta imot og videreformidle henvendelser profesjonelt
• Ord og uttrykk til bruk i telefonen

Kulturforskjeller og språkforståelse
• Hva er de største feilene vi som nordmenn gjør overfor engelskspråklige
• Bruk av humor – feller og muligheter

Lær hva som er god kundeservice på engelsk
• Hvordan ivareta dine utenlandske kunder på en profesjonell måte
• Ønske velkommen, vise vei, introduksjon og presentasjon, gi praktisk informasjon

Introduksjon, småprat og sosial engelsk
• Uttrykk du trenger for å yte service
• Bli mer profesjonell ved å mestre hyggelig småprat

Forretningsuttrykk du får nytte av
• Øk ditt ordforråd med nyttige forretningsmessige uttrykk
• Stillingstitler og funksjoner – hvem gjør hva

Stotre og stamme - jernteppe! Hvordan kan du redde deg ut av det?
• Tips, snarveier og jukselapper
• Erfaringsutveksling og gode råd

Nyttige ord og uttrykk for skriftlig formulering
• Enkle tips for oppsett av brev
• Nyttige ord, uttrykk og forkortelser

Profesjonell telefonengelsk
• Ord og uttrykk til bruk i telefonen
• Hvordan håndtere avbrytelser
• Hvordan selv avbryte den du snakker med, høflig og profesjonelt

Påmelding: Du melder deg på kurset ved å gå inn på denne adressen:

https://podio.com/webforms/17352408/1166683

Med vennlig hilsen

Hemne ressurssenter
Ingrid Hoftun
72 81 38 87 / 958 26 563


Utskriftsvennlig versjon