Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Rutine varselbrev

Ny rutine ved utsending av varselbrev

Hemne videregående skole endrer sine rutiner for utsendelse av varselbrev til alle elever, kalt «Svar ut».I den forbindelse vil du som elev/foresatt fra og med uke 20 få tilsendt eventuelle varsel om manglende vurdering i fag og/eller nedsatt karakter i orden og atferd, digitalt.

Dette krever at du har en «digital postkasse». Foreløpig er det kun Altinn som kan være «digital postkasse». Post vil bli levert digitalt kun til de som er registrerte brukere i Altinn. Du vil samtidig få en sms på telefonen med beskjed om at det er kommet et varsel fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

De som ikke har digital postkasse, vil få papirbrev levert i postkassen som tidligere. Frist for lesing av varsel digitalt er satt til  2 dager.

Her finner du mer informasjon om Altinn og kan registrere deg som bruker: www.altinn.no

Uavhengig av om posten sendes digitalt eller på papir, så benytter vi mottakers adresse registrert i Folkeregisteret. Du kan se og evt. oppdatere dine folkeregistrerte opplysninger her: http://www.skatteetaten.no/no/person/folkeregister/

Målet er – etter hvert – å sende all post digitalt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Les mer om «Svar ut» her: www.stfk.no/svarut

Dersom det er noen elever eller foresatte som ønsker å reservere seg fra slik digital utsending må de kontakte skolen vedrørende dette.

 


Utskriftsvennlig versjon