Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > For elever > Kjære foreldre/foresatte

Kjære foreldre/foresatte

Takk for sist og for at dere bidro med godt oppmøte i foreldremøter i august.

Som rektor sender jeg noen ord til dere for å informere om smått og stort fra hverdagen ved Hemne videregående skole. Dette også som et ledd i skole-heimsamarbeidet.


Etter en fin og god skolestart er vi nå godt i gang med skoleåret 2016-2017. 190 elever er i full gang med å jobbe seg frem til studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse. Videregående opplæring er inngangsporten til yrkeslivet og til videre studier, og for mange oppleves det som en betydelig utfordring å velge retning allerede som 16-åring. Det er tidlig når vi veit at det yrkesaktive livet ikke starter før om 4-5 år, kanskje 10 år for noen. Mitt inntrykk er at dagens elever ved Hemne videregående skole er reflekterte og flinke ungdommer som har gjort bevisste valg for veien videre. Vi som jobber med disse flotte ungdommene hver dag har et sterkt ønske om at de skal lykkes, og at den enkelte opplever mestring og føler seg verdsatt. I dette arbeidet er det viktig med et nært og godt samarbeid med foreldre/foresatte spesielt for de av elevene som enda ikke er nådd myndighetsalder. Mitt klare inntrykk er at foreldre og foresatte stiller opp, bryr seg og har stor omsorg og omtanke for ungdommene både når det gjelder skole – heim og fritidsaktiviteter. Da er utgangspunktet det aller beste for at skole-heimsamarbeidet skal lykkes, og at foreldre/foresatte og lærere fremstår som et vi med tydelige felles målsettinger.


I skrivende stund gjennomfører Vg2 yrkesfag yrkesfaglig fordypning. I Hemne er vi så heldige at vi har mulighet for å legge storparten av dette faget til opplæring i bedrift. Dette fordi vi har et samarbeidsvillig og positivt arbeids –og næringsliv som bidrar til at opplæringen kan gjøres mer relevant og praktisk.


To av våre elever i Vg2 studiespesialisering er nettopp reist til Frankrike for å gå et år ved vår samarbeidsskole i Bretagne. Dette inngår som en del av skolens Erasmus +-prosjekt. I november reiser Vg2 Studiespesialisering til Frankrike, og i februar tar vi imot besøk fra Tyskland, Frankrike og Tyrkia. Spennende, utfordrende og lærerikt!

3. klassingene (3St og 3 PB) er godt i gang med planlegging og tekstproduksjon til årets store happening – russerevyen! Jeg har ennå ikke klart å avsløre hvem som har rollen som rektor i årets utgave.


7. og 8. november arrangerer Hemne videregående skole innovasjonscamp. Det er andre gangen det skjer i skolens historie, og som forrige skoleår skjer dette i samarbeid med bl.a. Ungt Entreprenørskap (UE) i Sør Trøndelag. Tema i år er knyttet til maritime næringer noe som passer godt for oss som har spisset utdanning innen landbasert settefisk. Deltakere her er Vg1 studiespesialisering og Vg2 yrkesfag.


I november gjennomføres også første formelle foreldresamtale dette skoleåret. Da har foreldre/foresatte også mulighet for å snakke med faglærere. Ellers er trolig den kontinuerlige kontakten mellom skole og heim (lærer og foreldre/foresatte), og som ofte skjer uformelt, av stor betydning for elevens læring og utvikling.
Ønsker alle en fin og fargerik høst!

 

Ole Kjørsvik Ledahl

Rektor


Utskriftsvennlig versjon