Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Studiespesialisering > Internasjonalisering ved HVS > Welcome Comenius pupils !

Welcome Comenius pupils !

Med prosjektets logo, laget av elevene selv, ønsker vi våre Comenius- elever fra Frankrike og England velkommen til oss! Welcome to Hemne VGS, Comenius pupils from France and England, and enjoy your self-made logo!

Den 22.03 – 31.03 får skolen besøk av sine Comenius-partnere fra England og Frankrike. Fra England kommer 18 elever og to lærere og fra Frankrike kommer 12 elever og to lærere. De skal delta i et program som har miljø som fokus. Det innebærer bedriftsbesøk, deltakelse i skolens undervisning og faglige utflukter. Våre utenlandske gjester skal bo hjemme til elever som går i 2ST. 2ST var gjester hos de samme elevene i Cornwall i oktober 2010, der de franske elevene også deltok. Dette er det siste besøket i det to-årige Comeniusprosjektet som avsluttes i juni 2011. Prosjektet har vært en stor berikelse for skolens mål for internasjonalisering. Skolen har søkt om et nytt Comeniusprosjekt-Mind the Gap- som innebærer samarbeid mellom 6 land. Temaet handler om å bygge bro mellom ungdommer i disse landene ved å se på likheter og ulikheter i deres hverdag.

On the 22nd March until 31st March, our school will host our Comenius partners from England and France. 18 pupils and 2 teachers will represent England, and 12 pupils and 2 teachers will be coming from France. The project is about environmental issues and will involve visiting local companies, taking part in the school day and going on field trips. Our foreign visitors will stay with the pupils in 2ST. 2ST stayed with the very same English pupils in Cornwall in October 2010, where they also met up with their French partners. This is the final gathering of this 2-year Comenius project, which will be finalized in June 2011. The project has been very successful, particularly as part and parcel of the school’s work within Internationalization. The school has applied for a new Comenius project, called Mind the Gap. This project will involve collaboration between 6 countries. The theme will be ‘building bridges’ between our youth by investigating the similarities and differences between us.

Randi Kalland – Louise Rennemo


Utskriftsvennlig versjon