Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Studiespesialisering > Internasjonalisering ved HVS > Ut i verden

Ut i verden

UT I VERDEN!

Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen. Hemne vgs er bekrevet med både tekst og bilder. Heftet kan lastes ned HER.

Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) og Fremmedspråksenteret har utarbeidet et informasjonshefte med grunnleggende informasjon for skoler og lærere som er interessert i internasjonalisering. Heftet omfatter blant annet en samlet oversikt over eksisterende programmer og støtteordninger (jf. St.meld. nr. 14 (2008-2009) Internasjonalisering av utdanning, s. 38) og en rekke praksiseksempler fra skoler som er involvert i forskjellige typer internasjonaliseringsprosjekter.


Utskriftsvennlig versjon