Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Studiespesialisering > Internasjonalisering ved HVS > eTwinning

Hemne vgs prisvinner i eTwinning

Hemne videregående skole er partner i det italienske Med Twinning-initiativet (en forgrening av eTwinning). Prosjektet kobler sammen elever fra skoler i Hellas, Italia, Norge, Frankrike og Marokko, men vil bli utvidet til å inkludere enda flere land. 15.-16. mai arrangeres en avslutningskonferanse med prisutdeling, og Hemne vgs er partner i et av de prisvinnende prosjektene. Prosjeket heter "Les jeunes en Europe s'intéressent à la Méditéranné".  Faglærer og prosjektansvarlig ved Hemne vgs, Louise Rennemo, er invitert til konferansen i Roma.


Torkild Svorkmo-Lundberg/Louise Rennemo
Sist oppdatert: fredag 4. april 2008
Utskriftsvennlig versjon