Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Studiespesialisering > Internasjonalisering ved HVS

Internasjonalisering ved HVS

Internasjonalisering er en viktig del av elevens utdanning ved videregående skoler, noe som gjenspeiles i Stortingsmeldingen 14. (2009) som sier at, Departementet ønsker at internasjonalisering skal angå alle elever og studenter…. Elever og studenter trenger også internasjonal påvirkning og erfaringer for å kunne møte utfordringene i et stadig mer internasjonalt orientert arbeidsliv. http://www.regjeringen.no/pages/2152661/PDFS/STM200820090014000DDDPDFS.pdf

HVS satser høyt på internasjonalisering og er involvert i utenlandske prosjekter, både gjennom eTwinning og Comenius.  Skolen gjennomfører flere utenlandsopphold hvert år og samarbeider med skoler i flere land. Gjennom Comeniusprosjektet Let's Exchange to Preserve our World/Echanger pour préserver gjennomføres et utstrakt utvekslingsarbeid med vennskapsskoler i England og Frankrike.

Skolen har arbeidet med eTwinning siden 2006. eTwinning er en arena for prosjekter hvor elever kan arbeide sammen på tvers av landegrenser ved hjelp av IKT. Gjennom eTwinningprosjekter har HVS samarbeidet med skoler i flere land og har for dette arbeidet blant annet blitt tildelt Den europeiske språkprisen 2008.

Louise Rennemo er koordinator for internasjonalisering ved HVS.

I menyen til venstre finner du lenker til aktuelle saker.


Kjersti Eggen/Einar Hofstad
Sist oppdatert: tirsdag 26. januar 2010
Utskriftsvennlig versjon