Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side
Hemne VGS > Skolens fagtilbud > Bygg og anleggsteknikk

Bygg og anleggsteknikk

Utdanningsløpene finner du på VILBLI.NO

 

Du som velger bygg- og anleggsteknikk, bør ha praktisk sans, være nøyaktig og ha godt håndlag. Du bør være selvstendig, men også kunne arbeide i team, siden mange bygge- og anleggsprosjekter krever nært samarbeid mellom ulike yrkesgrupper.
Utdanningsprogrammet omfatter produksjon, oppføring, ombygging og vedlikehold av bygninger og anlegg med tilhørende tekniske installasjoner, hvor det stilles strenge krav til kvalitet og sikkerhet.

Veien videre fra Vg 1 Bygg og anleggsteknikk
Anleggsteknikk:
Anleggs-, anleggsmaskinfører- og fjellarbeiderfaget.

Byggteknikk:
Betong-, murer-, stillasbygger-, og tømrerfaget.

Klima-, energi og miljøteknikk:
Rørlegger-, taktekker-, ventilasjons-, og blikkenslagerfaget.

Overflateteknikk:
Industrimaler-, maler-, og renholdsoperatørfaget.

Treteknikk:
Limtreproduksjons-, trelast-, trevare- og bygningsinnredningsfaget.

Særløp. Her du kan begynne som lærling etter fullført vg 1 Bygg og anleggsteknikk:
Feier-, glass-, isolatør-, og steinfaget.

Følgende bedrifter som er medlemmer i TOKHA, har læreplasser innen Bygg- og anleggsteknikk:
G-Bygg AS, Bolig og Næringsbygg, Bakken VVS, Lian Trevarefabrikk AS


Utskriftsvennlig versjon