Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side

Klage på karakter

Hva kan eleven eller foreldrene klage på?  Les mer

Skolen har fått nytt telefonnummer

Sentralbord 72811180

HRS 72811185

Skoleskyss portalen

Nå er skoleskyssportalen åpen for søknader (avstandsskyss og drosjeskyss med bakgrunn i legeattest)  Les mer

Har du barn under 18 år på videregående?

Har du barn under 18 år på videregående? Opprett en digital postkasse før barnet søker om stipend fra Lånekassen  Les mer

1A på besøk

15 Januar fikk VG2 Barne-og ungomsarbeiderfaget besøk av 1A ved Sodin Skole  Les mer

Timeplaner høst

 

Her finner du timeplaner for skolen

 

-Klasser

-Ansatte

-Rom

Erasmus+

Erasmus + prosjektet "FACE: The Faces and Challenges of Europe  Les mer

Råd og utvalg i 15-16

Dette er våre tillitsvalgte elever i år! Du finner dem under FOR ELEVER  Les mer

Skolerute 2016-17

Her er skoleruta for neste år !  Les mer