Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side

Toppidrett

Hemne videregående skole har over lengre tid jobbet med en utvidelse av skolens toppidrettstilbud , og fra høsten 2015 vil toppidrett også omfatte  ski..  Les mer

Rådgiver

Karriereveiledningsplaner for 2014-15 er lagt ut på Rådgiversiden under Elevtjenesten.  Les mer

Råd og utvalg 2014-15

Det er gjort noen endringer i listene, blant annet ny Elevrådsleder:

Jan Alexander Nordvik

   Les mer

Integrerings/inkluderingsprosjektet

Det skal holdes foredrag, fredag 23. januar i auditoriet. Vi får Shoaib Sultan fra Oslo til Hemne for å snakke om viktigheten av integrering-/inkludering.  Les mer

Kommunesammenslåing?

Kommunereformen – oppstart involvering av elever og lærlinger ved HVS – 23.januar 2015.  Les mer

Timeplaner høst 2014

 

Her finner du timeplaner for skolen

 

-Klasser

-Ansatte

-Rom

Ungdommer med MOT

Da har Hemne vgs, nettopp avsluttet en 2-dagers skolering sammen med ungdommer fra Hitra og Frøya.  Les mer

Facebook

Følg oss på facebook!