Kreative Trøndelag
  • Kreative Trøndelag
  • Engelsk side
  • Tysk side
  • Fransk side

Markering av ansatte

Under markering ved Hemne videregående skole 11. Januar 2017 ble 5 ansatte hedret for lang og tro tjeneste.  Les mer

1. mars

Søknadsfrist til videregående skole er 1. mars. Her finner du tilbudet til Hemne videregående skole 2017-18  Les mer

Lykke til i sesongen 2017

Hemne videregående skole ønsker tidligere og nåværende toppidrettselever lykke til med sesongen 2017  Les mer

Kurs

Informasjon om kurs i regi av Hemne Ressurssenter  Les mer

Karriere-veiledningsplaner

Klikk deg inn for å se klassens karriereveiledningsplan.  Les mer

Timeplaner

 

Her finner du timeplaner for skolen

 

-Klasser

-Ansatte

-Rom

Skolerute 2016-17

Her er skoleruta for neste år !  Les mer

Russerevy "110%"

Torsdag 1/12 var det premiere på årets russerevy.  Les mer

Skoleskyss portalen

Nå er skoleskyssportalen åpen for søknader (avstandsskyss og drosjeskyss med bakgrunn i legeattest)  Les mer